Modlitba s médii, 22.8.2009

Uplynul týden a tak zveřejňuji další díl „Modliteb s médii“. Předtím, než uvedu samotné náměty k modlitbě, prosím čtenáře, aby mi posílali komentáře ohledně toho, jak se jim tyto modlitby líbí a co by na nich upravili či vylepšili. Nejsnáze je to možné udělat pomocí odkazu „Leave a comment“ pod článkem, který vám umožní vložit komentář, aniž byste se museli někde registrovat. Komentář se na stránce neobjeví hned, ale bude chvíli čekat na moje schválení.

Rád bych zde také shrnul výsledky z diskuse o tomto blogu s několika lidmi, v níž se ukázaly jisté nejasnosti v chápání mých návrhů. Především, prosby nejsou myšleny jako seznam, který je možné vzít a přímo přečíst v kostele, ale mají spíše sloužit jako inspirace pro přípravu přímluv a k vložení do obvyklého schématu přímluv za církev, za svět, za trpící a za aktuální potřeby zejména dané místní obce věřících. Zatímco média, která sleduji, celkem obšírně informují o potřebách světa a trpících, nemohou informovat o potřebách dané obce; rovněž tak prosby za církev v mých návrzích obvykle chybí. Pomocí pro přípravu přímluv dle tohoto schématu mohou být např. přímluvy na stránkách Břevnovského kláštera. Za zajímavé a inspirativní považuji také dva články o přímluvách na serveru Getsemany (1, 2).

Vyskytla se také poznámka, že přímluvy nemají být moc dlouhé a nemají být přehledem zpravodajství. Také zde je odpovědí to, že moje návrhy jsou pouze návrhy, které mají být dále zpracovány do liturgické podoby. Mým cílem je přinášet inspiraci k přímluvám, nikoliv přímo sepsat text použitý v liturgii. Naopak mě jeden ze čtenářů prosil, abych se nesnažil sepsat přímo tento liturgický text, ale právě přinášel stručně a přehledně formulovaná témata, na jejichž základě si on přímluvy vybere a připraví, aniž by je musel dlouze vyhledávat v odkazovaných článcích. Domnívám se tedy, že bude vhodné, když se moje návrhy skutečně budou více blížit obsáhlejšímu zpravodajství než krátkému liturgickému textu.

Další velmi podstatnou připomínkou jednoho ze čtenářů bylo, že není možné přenášet na Boha zodpovědnost za úkoly, které byly svěřeny nám lidem, jako je třeba příprava státního rozpočtu. S tím mohu jedině souhlasit a konstatovat, že osobní zodpovědnost za svůj život i za svět, v němž žijeme, je jedním ze základních kamenů mého pohledu na svět. Na druhé straně se domnívám, že je dobré i za tyto věci prosit v modlitbě. Modlitba pro mě není přenesením zodpovědnosti na Boha, ale spíše podstatnou součástí způsobu, jakým mohu svoji zodpovědnost za svět realizovat. Pokud to trochu přeženu, nemyslím si, že se máme modlit a pak se založenýma rukama čekat na zázrak, ale spíše jsem přesvědčen, že máme dělat, co je v našich silách, a současně se modlit. Myslím si, že dobrou modelovou situací je prosba o chléb náš vezdejší z modlitby Otče náš: máme dělat, co je v našich silách ohledně obdělávání polí, ale současně také prosit Boha, aby nám dal chléb. Přímluvná modlitba a naše aktivita se mají doplňovat. Přímluvná modlitba je také určitým vyjádřením toho, že bez Boha nemůžeme nic.

Liturgické přímluvy rovněž nemají být připomínkou toho, co vše bychom měli dělat. Přiznám se, že moje texty jí v jisté míře skutečně jsou. Domnívám se, že i zde platí odpověď, že tyto texty nejsou určeny pro přímé použití v liturgii, ale pro inspiraci – a jistě mohou inspirovat nejen přímluvy, ale například i nějakou promluvu.

Obsahem modliteb s médii nebudou jenom přímluvy, ale také díky. Média píší také o řadě věcí, které mě inspirují k děkování. Otázka děkování by byla na dlouhý rozbor, ale domnívám se, že v církvi velmi málo děkujeme a přitom je za co. Proto mi přijde důležité zveřejňovat i náměty k děkování. Myslím si, že bychom měli děkovat nejen přímo Bohu samému, ale také všem lidem, kteří se na dané věci podíleli či podílí. Jako příklad věci, za kterou bychom měli děkovat, často uvádím antibiotika, která neuvěřitelným způsobem změnila úspěšnost léčby řady nemocí. Myslím si, že bychom měli nejen pořádat sbírky na léky pro chudé země, ale také děkovat za pokroky v medicíně a děkovat těm, kdo tyto léky vynalezli či vyrábějí, jakož i Bohu za ten dar, že jsme je mohli vynalézt. Toto děkování mi velice chybí. Je otázka, kde v liturgii je pro ně prostor. Dle názoru mého duchovního doprovázejícího je to v prefaci a pak také po skončení tiché modlitby, která následuje po přijímání.

Na závěr úvodníku bych chtěl připomenout, že v žádném případě nejde o reprezentativní vzorek potřeb světa či díků nebo o nějaké oficiální náměty, ale čistě o soukromý pohled jednoho věřícího na svět a o zpracování zpráv, které se za daný týden objevily v těch několika málo médiích, která sleduji. Tento pohled bude občas doplněn také náměty, které se v žádných médiích neobjevily a které mě prostě „jen tak“ napadly. „Modlitba s médii“ svůj formát stále hledá a tak také budu rád, když mi pomůžete nalézt odpověď na otázku, zda má být čistě seznamem námětů k přímluvné a děkovné modlitbě, nebo zda by zde měly být občas i odkazy na zajímavé články, které s těmi náměty souvisí, ale slouží spíše jen pro zajímavost než pro modlitbu. Mým cílem je modlitba se zpravodajstvím či nad zpravodajstvím, ale stále hledám odpověď na otázku, do jaké míry má jít přímo o přehled zpráv a také zda a do jaké míry má jít o vyjádření mého politického názoru. Jste tedy svědky jistého experimentu a hledání té správné formy.

Nyní už tedy samotné náměty k díkům a prosbám:

Náměty k díkůvzdání

 • Za jedno z velkých témat k děkování považuji pokroky v medicíně za posledních několik staletí. Nejsem lékař, proto tyto náměty jistě budou neúplným pohledem programátora na lékařskou vědu, ale namátkou: hygiena, úspěšné operace lidského těla, antibiotika, kardiostimulátory, očkování, inzulín, transplantace, umělé ledviny, moderní zobrazovací metody jako rentgen, CT nebo magnetická rezonance, rozbory krve. To vše podstatně zlepšilo délku a kvalitu života lidí. Inspirací může být také článek o tom, že ještě před 10 lety by Natálka nepřežila popáleniny nebo o tom, že v Číně ukončili klinické zkoušky vakcíny proti nové chřipce.
 • Další téma k děkování spatřuji v tom, že lidé v Afghánistánu se nedali zastrašit výhrůžkami Talibanu a ve velikém počtu se dostavili k volbám. V souvislosti s Afghánistánem mě zaujal také článek o jeho nedávné minulosti.
 • Japonsko po 15 měsících poklesu zažilo růst HDP a také Mezinárodní měnový fond hovoří o rodícím se ekonomickém zotavení. Podobně mi jako námět k díkům za práci pro lidi přijde to, že výrobce světel přijme 100 lidí.
 • Osobně mi udělalo velikou radost to, že se plánuje dostavba celkem čtyř bloků jaderných elektráren, dvou v Temelíně a dvou ve slovenských Mochovcích.
 • Potěšila mě zpráva o záchraně námořníků z převrženého rybářského člunu ponorkou USS Rhode Island (SSBN 740).
 • Rovněž mě potěšily zprávy o zadržení významných členů ETA a Talibanu.
 • Jako námět k díkům mi také přijdou úspěchy v ochraně životního prostředí, kde se podařilo podstatně zlepšit čistotu ovzduší a řek.

Náměty k prosbám

 • Jedním z častých námětů k přímluvám je mír a bohužel ani tento týden nechyběly zprávy o bojích a útocích. Severní Korea vyhrožuje Spojeným státům jadernými zbraněmi, které už bohužel má. V Nazrani v Ingušsku došlo k výbuchu před policejní stanicí, který si vyžádal přes 20 obětí. (1, 2, 3, 4). Stále dochází k násilí v Čečensku. V Afghánistánu Taliban vyhrožoval lidem, kteří chtěli jít volit (1, 2), střílelo se na prezidentský palác a prezident Obama očekává, že vítězství nad Talibanem nebude rychlé ani lehké. Útoky v Bagdádu si vyžádaly 96 mrtvých a 550 zraněných (1, 2). Kolumbijské levicové guerily zveřejnily video se svými rukojmími a v Jemenu byli propuštěni rukojmí místních bojůvek. Bojuje se také v somálském Mogadišu a z přichází zprávy o policejním násilí v Hondurasu.
 • Při havárii na největší ruské vodní elektrárně o celkovém výkonu 6.4 GW (pro srovnání: 3x výkon jaderné elektrárny Temelín, cca třetina instalovaného výkonu v ČR a asi 2,7% instalovaného výkonu v Rusku) zahynulo 64 jejích pracovníků a došlo ke vážným poškozením tří z deseti generátorů, přičemž oprava zřejmě potrvá několik let a bude stát nejméně 10 miliard rublů. V důsledku může dojít k nárůstu cen elektřiny o 5-7% a potížím se zásobováním elektřinou několika závodů na zpracování hliníku. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Tato událost jistě může být inspirací k mnoha modlitbám například za zemřelé nebo za lidi, jichž se dotkne růst cen elektřiny či možné problémy se zásobováním elektřinou, ale uvádím to zde především proto, abychom si uvědomili, jak moc jsme na elektřině závislí a modlili se za energetickou bezpečnost, za zásobování elektřinou, za rozvoj energetiky, za hledání čistých, udržitelných a přitom spolehlivých a reálně použitelných zdrojů i za šetrné hospodaření s tou elektřinou, kterou již máme. Abychom se modlili za to, aby výroba elektřiny zůstala především technickou otázkou a aby pod politickými tlaky nedocházelo k přijímání technicky nevhodných řešení. Myslím si, že bychom se měli modlit také za to, aby si lidé uvědomovali, že zásobování elektřinou vyžaduje i takové dnes dosti nepopulární stavby, jako jsou elektrárny a přenosová vedení, a abychom nepropadali do přístupu NIMBY – ne na mém dvorečku. Doporučuji také ke čtení články o nedostatku elektřiny na Ostravsku a o tom, zda nám skutečně hrozí blackout.
 • Myslím si, že bychom se měli modlit za překonání určité mentality, kterou je pro mě těžké definovat, ale která například vede k protestům proti vylepšení sportovního letiště s odkazem na strach z havárie letadel (viz. článek). Nechci spekulovat, co vede lidi v článku k onomu strachu, ale ten článek rezonuje s několika věcmi, které vnímám okolo sebe. Jednak je to touha po úplné a 100% bezpečnosti, která ale nikdy nebude existovat. Letadla jsou velice bezpečná, ale tu a tam budou padat vždy. 100% bezpečnost neexistuje. Za druhé jsou to některé poněkud absurdní formy boje proti této touze po 100% bezpečnosti, v nichž někteří dokáží kritizovat třeba bezpečnostní prvky moderních aut jako pásy, airbagy a deformační zóny, což jsou ale právě příklady věcí, které považuji za dobře realizovanou snahu o co nejvyšší bezpečnost, o niž se jistě skutečně máme snažit. A za třetí ten článek rezonuje s mentalitou NIMBY („Not In My BackYard“ – ne na mém dvorečku). Mentalitou lidí, kteří prostě nechtějí, aby něco bylo u nich. Například elektřinu nebo dopravu chtějí (ať již přímo nebo v podobě věcí, ke kterým jsou potřebné), ale elektrárna nebo silnice se má postavit co nejdále od nich.
 • Jako poměrně velikou potřebu světa vnímám potřebu počítačové bezpečnosti (1, 2, 3) – zabezpečení dat proti neoprávněné manipulaci a zneužití, ale i prostým výpadkům systémů. Je zcela mimo možnosti tohoto blogu analyzovat dané téma více, ale mnoho pro ni můžeme udělat my sami prostými úkony jako je pravidelná aktualizace Windows na našem počítači nebo instalace antiviru. Útoky totiž nejsou páchány jen z počítačů zločinců, ale existují i škodlivé programy, které se stáhnou do počítačů nic netušících uživatelů a z nich pak odesílají spam nebo třeba dětskou pornografii či útočí na vládní stránky. Je to tedy oblast, v níž každý z nás může snadno něco udělat. Kdysi jsem se pokusil napsat alespoň stručný návod, co může běžný uživatel na tomto poli dělat a jak se bránit.
 • Veliké téma k modlitbě vidím v osudu dětí zavržených jejich rodinami, neboť prý jsou posedlé zlými duchy.
 • Další téma spatřuji v modlitbě za to, aby lidé nepodléhali esoterice, pavědě a konspiračním teoriím.
 • Častým tématem mých námětů jsou také otázky zdraví a i zde přinesl uplynulý týden články dotýkající se této oblasti. Jednak je to varování před „explozí“ prasečí chřipky, dále katastrofální situace v Zimbabwe, včetně epidemie cholery, a zvýšený výskyt encefalitidy v Indii. Dále týden přinesl řadu článků o americké diskusi o zdravotním pojištění.
 • Prosme za to, aby různé přírodní jevy, jako tajfuny v jihovýchodní Asii a hurikány v Karibiku, neskončily rozsáhlými oběťmi a škodami na majetku.
 • Prosme za konec ekonomické krize.
 • Prosme za to, abychom si na podzim zvolili dobrou vládu a také za to, abychom měli dlouhodobě vyrovnaný rozpočet a utráceli státní finance pouze na dobré projekty a efektivně.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.