Tag Archives: Katolická církev

Modlitba s médii, 5.9.2009

Uplynul další týden a tak je zde další várka námětů k děkovné i přímluvné modlitbě, jakož i inspirace pro přímluvy ke mši svaté. Připomínám poněkud delší návod, jak tyto návrhy číst, v jednom z předchozích příspěvků.

Náměty k děkování

 1. Během týdne média přinesla několik zpráv o lidech, kteří výrazně pomáhali druhým. Především to byl Sir Nicholas Winton, který v roce 1939 zorganizoval transporty celkem 669 převážně židovských dětí z Prahy do Velké Británie, čímž je zachránil před velmi pravděpodobnou smrtí v koncentračních táborech. Více odkazů k tomuto tématu na konci tohoto článku nebo např. zde. CNN přinesla také svědectví o ženě, která pomáhá dětem v Etiopii, i zajímavé svědectví o životě tamtéž. Další zajímavé svědectví ze CNN hovoří o tom, jak se nedávno zesnulý Michael Jackson stal druhým otcem pro dítě, které se ho jeho vlastní otec pokusil upálit a které bylo plameny těžce poznamenáno.
 2. Server auto.idnes.cz přinesl povídání o tom, jaké to je řídit kombajn. Připadá mi to jako vhodná inspirace k tomu, abychom děkovali za úrodu a za práci zemědělců i lidí v potravinářském průmyslu.
 3. Severní Korea po měsíci propustila jihokorejské rybáře, kteří zřejmě zabloudili do jejích vod.
 4. České dráhy chtějí od příštího roku věnovat až 8 miliard korun ročně na obnovu vozového parku. Jakkoliv za touto zprávou lze vidět i řadu možných problémů, je realitou, že obnovu vozového parku zoufale potřebujeme. 8 miliard korun je odhadem 40 elektrických jednotek řady 471, 80 nových lokomotiv nebo několik set vozů. Kéž by se to opravdu uskutečnilo a ty peníze byly dobře využity.

Náměty k prosbám

 1. Na poli míru mi jako jednoznačně nejzávažnější připadají zprávy o tom, že Severní Korea pokračuje v programu výroby jaderných zbraní a používá je k nátlaku na Západ. (1, 2). Podobně existuje velmi rozvinutý íránský jaderný program, i když na rozdíl od Severní Korey ještě nedospěl k fungujícím bombám. Prosme tedy za nešíření jaderných zbraní i za svobodu a spravedlivou vládu pro lidi těchto zemí.
 2. Objevily se zprávy o zavlečení amerických novinářek do Severní Korey i o únosech lidí východoněmeckou tajnou službou Stasi. Je také známo, že únosy lidí do Severní Korey jsou vážným problémem. Prosme tedy za zastavení takových praktik a za svobodu a spravedlivou vládu pro lidi v zemích ovládaných totalitními režimy, i za obrácení pro ty, kdo tam teď vládnou.
 3. Vyšly další zprávy o násilí v Afghánistánu, Dárfúru, Ingušsku, Čečensku a dalších místech (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 4. Prosme také za mír v Palestině, kde se blíží parlamentní volby (24.1.2010).
 5. Jako poslední prosbu s tématem míru nabízím osud Ujgurů v Číně (1, 2, 3).
 6. Ohledně přírodních katastrof nabízím modlitbu za oběti zemětřesení na Jávě (1, 2), požáry na různých místech světa, jako např. Kalifornii (1, 2, 3), a hurikány (1, 2).
 7. Ohledně ekonomiky mě zaujal především článek o ceně za nereálné předvolební sliby zde v ČR, který mě rozhodně inspiruje k modlitbě za to, abychom měli dobré zastupitele a vládu a co nejdříve dosáhli vyrovnaného rozpočtu, přestože to bude vyžadovat řadu nepopulárních opatření ke snížení mandatorních výdajů. O rozpočtu vyšel i tento článek. Podobně mě zaujal článek o důchodovém systému i slova KDU-ČSL, že hlavní deficit pro průběžný důchodový systém je zde v malé porodnosti, kdy připadá asi 1,24 dítěte na ženu, takže populace stárne a vymírá. Prosme také za vytváření nových pracovních míst, za zakázky pro naše firmy i za to, abychom viděli potřeby zaměstnavatelů a ne jen zaměstnanců.
 8. Prosme za to, abychom si všímali reálných potřeb a reálného fungování ekonomiky a nesoustředili se jen na podružné otázky jako jsou bonusy finančních manažerů, jako by to snad bylo to nejdůležitější. Prosme i za zdravé fungování bankovního sektoru a za to, aby manažeři byli motivováni a odměňováni za skutečně dlouhodobě dobré výsledky a ne jen za krátkodobé snížení nákladů, které například vytvoří vnitřní dluh v investicích a údržbě strojů, nebo zvýšení prodeje za každou cenu.
 9. Prosme za nezaměstnané , chudé a konec této ekonomické krize.
 10. Prosme za oběti klíšťové encefalitidy a za to, aby se zmenšil počet klíšťat nakažených touto nemocí nebo lymskou boreliózou, za neplodné páry a dostatek krve pro transfúze. Prosme i za pomoc a zdraví pro oběti zneužívání a za děti, které se otrávily vadnými potravinami na Krymu.
 11. Server iDnes.cz přinesl zprávu o jednom extrémně nadaném chlapci, která mi připomněla, že bychom měli za takové lidi děkovat, ale i prosit za rozvoj jejich nadání a za jejich přijetí mezi spolužáky a různé jiné potíže, které s sebou vysoké nadání někdy přináší. CNN přinesla zprávu o tom, že mnozí američtí studenti si nechávají zpracovat své školní práce a úkoly lidmi například z Indie. Připomnělo mi to potřebu toho, abychom sami byli skutečně vzdělaní místo toho, abychom pouze věděli, komu zadat úkol. A server iHned.cz přinesl článek, který mi připomněl důležitost dobrého zacházení se studenty.
 12. Další článek mi připomněl osudy konvertitů, kteří musí za svoji víru bojovat se svými nejbližšími, a ještě jiný článek zase těžkosti těch, kdo jsou nějak sociálně znevýhodněni ve svém životě například předsudky vůči jejich komunitě nebo i tím, že v této komunitě nevidí dobré vzory.
 13. Poslední příspěvek se týká osudu lidí, kteří byli v Íránu zabiti či zadrženi při nedávných demonstracích po prezidentských volbách, a potažmo i dalšího směřování této země.

Modlitba s médii, 29.8.2009

Zveřejňuji další náměty k děkovné i přímluvné modlitbě. Jako obvykle nejde o texty přímluv, které by bylo možné přímo číst v kostele, ale především o inspiraci k tvorbě takových přímluv. Poněkud delší „návod k použití“ a diskuse, jak tyto návrhy číst a chápat, jsou v jednom z předchozích příspěvků.

Náměty k díkůvzdání

 • Americký tajemník ministerstva obrany pro námořnictvo (SECNAV) Ray Mabus navštívil 25.8. Iwo Jimu. a připomněl si padlé při bojích o ni. Nemohu a ani nechci zde probírat celou bitvu o Iwo Jimu a potažmo druhou světovou válku, ale ona návštěva mi připomněla řadu věcí, které jsou náměty k děkování a připomínání si. Je to především mír, ve kterém nyní žijeme. Jsou to oběti milionů lidí, kteří bojovali za to, abychom mohli žít v pokoji a svobodě, kteří položili život při boji s nacismem. Je to úsilí těch, kdo později ve studené válce bránili šíření komunismu. Nebo jiní lidé, kteří dnes stojí někde na stráži, připraveni bránit svoji zemi. Myslím, že za připomínku stojí také slova admirála Nimitze, napsaná na jednom z památníků na tomto ostrově: „Mezi Američany, kteří sloužili na Iwo Jimě, byla neobyčejná chrabrost běžnou ctností.“ Připomínají mi statečnost těch lidí, jejich oběti i to, že mnozí vojáci skutečně dali svůj život, aby jiní mohli žít (např. Howard Gilmore nebo Michael Monsoor). Zajímavý je také jiný památník tamtéž, na němž čteme: „Setkání cti. Při 40. výročí bitvy o Iwo Jimu se američtí a japonští znovu setkali na tom samém písku, tentokrát v míru a přátelství. Připomínáme si naše druhy, žijící i mrtvé, kteří zde bojovali s udatností a ctí, a společně se modlíme, aby naše oběti na Iwo Jimě byly vždy připomínány a nikdy ne opakovány.“ Z druhé strany je nápis japonsky. Už samotný fakt, že památník je americký a japonský současně, mi připadá zajímavý. Kéž by nám to sloužilo jako znamení smíření po děsech druhé světové války.
 • Včelaři stáčejí poslední letošní med a mě to inspiruje k návrhy děkovat za úrodu.
 • Další články se týkají nových technik v medicíně a odvahy lidí pomoci.
 • Podle velitele tamních sil OSN je válka v Dárfúru u konce.

Náměty k přímluvám

 • Světová média přinesla další zprávy o násilí a bojích v Afghánistánu, Iráku, Pákistánu, Dárfúru, Dagestánu, Ingušsku a Čečensku (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
 • Objevilo se několik zpráv o íránském vojenském jaderném programu, změřeném k výrobě jaderné bomby, i o propuštění otce pákistánské jaderné bomby vězení a později z domácího vězení, v němž byl za vyzrazení jaderných tajemství Libyi, Íránu a Severní Koreji (1, 2). Myslím, že nešíření jaderných zbraní je dobrým tématem k modlitbě.
 • Prosme také za svobodu a spravedlivou vládu v Severní Koreji a za obrácení a spásu těch, kdo tam teď vládnou. CNN přinesla zprávu o zadržení dodávky zbraní ze Severní Koreje do Íránu.
 • V Kongu probíhají boje, v nichž je hromadně používání znásilňování.
 • Léto jako obvykle přináší řadu přírodních katastrof jako jsou rozsáhlé požáry (1, 2, 3, 4, z nichž jeden ohrožuje Atény) nebo tropické bouře (1, 2, 3, 4, 5, 6). Vyšla také zpráva o kůrovcové kalamitě na Šumavě.
 • Za poněkud přehlížené téma v otázce zdraví, které se ale již dlouho chystám napsat do návrhů k přímluvám, patří infikovaná klíšťata, choroby, které přenášejí (encefalitida a lymská borelióza) a lidé jimi trpící (viz. článek).
 • Vyšla zpráva o hladu v Somálsku, kde každé páté dítě trpí vysílením a podvýživou. Somálsko již od roku 1991 nemá centrální vládu a je zmítáno občanskou válkou.
 • Nedostatek vakcín proti tetanu a hrozící nedostatek vakcín proti prasečí chřipce (1, 2).
 • Umělé potraty (1, 2) , eutanazie (1, 2) a spása těch, kdo je provádějí.
 • WHO vyzývá lidi, aby neužívali homeopatika k léčbě vážných onemocnění jako je tuberkulóza, AIDS, malárie a další, neboť jejich účinnost není prokázána. Připomnělo mi to jedno z mých obvyklých témat, totiž modlitbu za to, abychom nepodléhali pavědě. Myslím si, že obecně je dobré se modlit za to, aby při léčbě byly používány vědecké postupy a ne homeopatie či věci ještě horší, jako např. v některých afrických zemích provozovaný pohlavní styk s pannou (často nezletilou), který prý vyléčí AIDS.
 • Rozšíření AIDS a malárie v Africe i jinde.
 • Kvalita školství a skutečnost, že úroveň znalostí a funkční gramotnosti dětí v ČR klesá, podobně v USA. Podobně otázka financování vědy v ČR i jinde (1, 2, 3).
 • Za zajímavé a velmi důležité téma považuji údržbu stávající infrastruktury. Vyšlo několik článků, které se touto potřebou zabývají (1, 2, 3). I když články samy nejsou nijak reprezentativní, domnívám se, že tohle je velice hluboké a široké téma, na které se hodně zapomíná, a o němž by se daly psát knihy. Je to potřeba pravidelně udržovat silnice, železnice, elektrické a plynové rozvody a další. Připomenu, že například železniční koridory v ČR se nestaví především kvůli zvýšení rychlosti, ale často hlavně jako nutná oprava trati po desítkách let provozu. Je celkem snadné krátkodobě ušetřit na údržbě, ale dlouhodobě je to velice vážná chyba.
 • Flek z odpadků o velikosti Pyrenejského poloostrova, plující Tichým oceánem, a ochrana životního prostředí obecně.
 • Práva žen, propuštění politických vězňů a humánní zacházení s nejen politickými vězni (1, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
 • Nacionalismus a rasismus v Maďarsku a na Slovensku (1, 2, 3).
 • Prosme za to, aby podniky a podnikatelé dostávali včas zaplaceno od svých zákazníků a aby včas platili své zaměstnance.
 • Myslím si, že bychom měli hodně prosit za to, abychom se dokázali ztišit, naslouchat (nejen) Bohu a vidět krásu světa a také abychom si nenechávali brát pozornost a soustředění tím, že děláme moc věcí najednou.

Modlitba s médii, 22.8.2009

Uplynul týden a tak zveřejňuji další díl „Modliteb s médii“. Předtím, než uvedu samotné náměty k modlitbě, prosím čtenáře, aby mi posílali komentáře ohledně toho, jak se jim tyto modlitby líbí a co by na nich upravili či vylepšili. Nejsnáze je to možné udělat pomocí odkazu „Leave a comment“ pod článkem, který vám umožní vložit komentář, aniž byste se museli někde registrovat. Komentář se na stránce neobjeví hned, ale bude chvíli čekat na moje schválení.

Rád bych zde také shrnul výsledky z diskuse o tomto blogu s několika lidmi, v níž se ukázaly jisté nejasnosti v chápání mých návrhů. Především, prosby nejsou myšleny jako seznam, který je možné vzít a přímo přečíst v kostele, ale mají spíše sloužit jako inspirace pro přípravu přímluv a k vložení do obvyklého schématu přímluv za církev, za svět, za trpící a za aktuální potřeby zejména dané místní obce věřících. Zatímco média, která sleduji, celkem obšírně informují o potřebách světa a trpících, nemohou informovat o potřebách dané obce; rovněž tak prosby za církev v mých návrzích obvykle chybí. Pomocí pro přípravu přímluv dle tohoto schématu mohou být např. přímluvy na stránkách Břevnovského kláštera. Za zajímavé a inspirativní považuji také dva články o přímluvách na serveru Getsemany (1, 2).

Vyskytla se také poznámka, že přímluvy nemají být moc dlouhé a nemají být přehledem zpravodajství. Také zde je odpovědí to, že moje návrhy jsou pouze návrhy, které mají být dále zpracovány do liturgické podoby. Mým cílem je přinášet inspiraci k přímluvám, nikoliv přímo sepsat text použitý v liturgii. Naopak mě jeden ze čtenářů prosil, abych se nesnažil sepsat přímo tento liturgický text, ale právě přinášel stručně a přehledně formulovaná témata, na jejichž základě si on přímluvy vybere a připraví, aniž by je musel dlouze vyhledávat v odkazovaných článcích. Domnívám se tedy, že bude vhodné, když se moje návrhy skutečně budou více blížit obsáhlejšímu zpravodajství než krátkému liturgickému textu.

Další velmi podstatnou připomínkou jednoho ze čtenářů bylo, že není možné přenášet na Boha zodpovědnost za úkoly, které byly svěřeny nám lidem, jako je třeba příprava státního rozpočtu. S tím mohu jedině souhlasit a konstatovat, že osobní zodpovědnost za svůj život i za svět, v němž žijeme, je jedním ze základních kamenů mého pohledu na svět. Na druhé straně se domnívám, že je dobré i za tyto věci prosit v modlitbě. Modlitba pro mě není přenesením zodpovědnosti na Boha, ale spíše podstatnou součástí způsobu, jakým mohu svoji zodpovědnost za svět realizovat. Pokud to trochu přeženu, nemyslím si, že se máme modlit a pak se založenýma rukama čekat na zázrak, ale spíše jsem přesvědčen, že máme dělat, co je v našich silách, a současně se modlit. Myslím si, že dobrou modelovou situací je prosba o chléb náš vezdejší z modlitby Otče náš: máme dělat, co je v našich silách ohledně obdělávání polí, ale současně také prosit Boha, aby nám dal chléb. Přímluvná modlitba a naše aktivita se mají doplňovat. Přímluvná modlitba je také určitým vyjádřením toho, že bez Boha nemůžeme nic.

Liturgické přímluvy rovněž nemají být připomínkou toho, co vše bychom měli dělat. Přiznám se, že moje texty jí v jisté míře skutečně jsou. Domnívám se, že i zde platí odpověď, že tyto texty nejsou určeny pro přímé použití v liturgii, ale pro inspiraci – a jistě mohou inspirovat nejen přímluvy, ale například i nějakou promluvu.

Obsahem modliteb s médii nebudou jenom přímluvy, ale také díky. Média píší také o řadě věcí, které mě inspirují k děkování. Otázka děkování by byla na dlouhý rozbor, ale domnívám se, že v církvi velmi málo děkujeme a přitom je za co. Proto mi přijde důležité zveřejňovat i náměty k děkování. Myslím si, že bychom měli děkovat nejen přímo Bohu samému, ale také všem lidem, kteří se na dané věci podíleli či podílí. Jako příklad věci, za kterou bychom měli děkovat, často uvádím antibiotika, která neuvěřitelným způsobem změnila úspěšnost léčby řady nemocí. Myslím si, že bychom měli nejen pořádat sbírky na léky pro chudé země, ale také děkovat za pokroky v medicíně a děkovat těm, kdo tyto léky vynalezli či vyrábějí, jakož i Bohu za ten dar, že jsme je mohli vynalézt. Toto děkování mi velice chybí. Je otázka, kde v liturgii je pro ně prostor. Dle názoru mého duchovního doprovázejícího je to v prefaci a pak také po skončení tiché modlitby, která následuje po přijímání.

Na závěr úvodníku bych chtěl připomenout, že v žádném případě nejde o reprezentativní vzorek potřeb světa či díků nebo o nějaké oficiální náměty, ale čistě o soukromý pohled jednoho věřícího na svět a o zpracování zpráv, které se za daný týden objevily v těch několika málo médiích, která sleduji. Tento pohled bude občas doplněn také náměty, které se v žádných médiích neobjevily a které mě prostě „jen tak“ napadly. „Modlitba s médii“ svůj formát stále hledá a tak také budu rád, když mi pomůžete nalézt odpověď na otázku, zda má být čistě seznamem námětů k přímluvné a děkovné modlitbě, nebo zda by zde měly být občas i odkazy na zajímavé články, které s těmi náměty souvisí, ale slouží spíše jen pro zajímavost než pro modlitbu. Mým cílem je modlitba se zpravodajstvím či nad zpravodajstvím, ale stále hledám odpověď na otázku, do jaké míry má jít přímo o přehled zpráv a také zda a do jaké míry má jít o vyjádření mého politického názoru. Jste tedy svědky jistého experimentu a hledání té správné formy.

Nyní už tedy samotné náměty k díkům a prosbám:

Náměty k díkůvzdání

 • Za jedno z velkých témat k děkování považuji pokroky v medicíně za posledních několik staletí. Nejsem lékař, proto tyto náměty jistě budou neúplným pohledem programátora na lékařskou vědu, ale namátkou: hygiena, úspěšné operace lidského těla, antibiotika, kardiostimulátory, očkování, inzulín, transplantace, umělé ledviny, moderní zobrazovací metody jako rentgen, CT nebo magnetická rezonance, rozbory krve. To vše podstatně zlepšilo délku a kvalitu života lidí. Inspirací může být také článek o tom, že ještě před 10 lety by Natálka nepřežila popáleniny nebo o tom, že v Číně ukončili klinické zkoušky vakcíny proti nové chřipce.
 • Další téma k děkování spatřuji v tom, že lidé v Afghánistánu se nedali zastrašit výhrůžkami Talibanu a ve velikém počtu se dostavili k volbám. V souvislosti s Afghánistánem mě zaujal také článek o jeho nedávné minulosti.
 • Japonsko po 15 měsících poklesu zažilo růst HDP a také Mezinárodní měnový fond hovoří o rodícím se ekonomickém zotavení. Podobně mi jako námět k díkům za práci pro lidi přijde to, že výrobce světel přijme 100 lidí.
 • Osobně mi udělalo velikou radost to, že se plánuje dostavba celkem čtyř bloků jaderných elektráren, dvou v Temelíně a dvou ve slovenských Mochovcích.
 • Potěšila mě zpráva o záchraně námořníků z převrženého rybářského člunu ponorkou USS Rhode Island (SSBN 740).
 • Rovněž mě potěšily zprávy o zadržení významných členů ETA a Talibanu.
 • Jako námět k díkům mi také přijdou úspěchy v ochraně životního prostředí, kde se podařilo podstatně zlepšit čistotu ovzduší a řek.

Náměty k prosbám

 • Jedním z častých námětů k přímluvám je mír a bohužel ani tento týden nechyběly zprávy o bojích a útocích. Severní Korea vyhrožuje Spojeným státům jadernými zbraněmi, které už bohužel má. V Nazrani v Ingušsku došlo k výbuchu před policejní stanicí, který si vyžádal přes 20 obětí. (1, 2, 3, 4). Stále dochází k násilí v Čečensku. V Afghánistánu Taliban vyhrožoval lidem, kteří chtěli jít volit (1, 2), střílelo se na prezidentský palác a prezident Obama očekává, že vítězství nad Talibanem nebude rychlé ani lehké. Útoky v Bagdádu si vyžádaly 96 mrtvých a 550 zraněných (1, 2). Kolumbijské levicové guerily zveřejnily video se svými rukojmími a v Jemenu byli propuštěni rukojmí místních bojůvek. Bojuje se také v somálském Mogadišu a z přichází zprávy o policejním násilí v Hondurasu.
 • Při havárii na největší ruské vodní elektrárně o celkovém výkonu 6.4 GW (pro srovnání: 3x výkon jaderné elektrárny Temelín, cca třetina instalovaného výkonu v ČR a asi 2,7% instalovaného výkonu v Rusku) zahynulo 64 jejích pracovníků a došlo ke vážným poškozením tří z deseti generátorů, přičemž oprava zřejmě potrvá několik let a bude stát nejméně 10 miliard rublů. V důsledku může dojít k nárůstu cen elektřiny o 5-7% a potížím se zásobováním elektřinou několika závodů na zpracování hliníku. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Tato událost jistě může být inspirací k mnoha modlitbám například za zemřelé nebo za lidi, jichž se dotkne růst cen elektřiny či možné problémy se zásobováním elektřinou, ale uvádím to zde především proto, abychom si uvědomili, jak moc jsme na elektřině závislí a modlili se za energetickou bezpečnost, za zásobování elektřinou, za rozvoj energetiky, za hledání čistých, udržitelných a přitom spolehlivých a reálně použitelných zdrojů i za šetrné hospodaření s tou elektřinou, kterou již máme. Abychom se modlili za to, aby výroba elektřiny zůstala především technickou otázkou a aby pod politickými tlaky nedocházelo k přijímání technicky nevhodných řešení. Myslím si, že bychom se měli modlit také za to, aby si lidé uvědomovali, že zásobování elektřinou vyžaduje i takové dnes dosti nepopulární stavby, jako jsou elektrárny a přenosová vedení, a abychom nepropadali do přístupu NIMBY – ne na mém dvorečku. Doporučuji také ke čtení články o nedostatku elektřiny na Ostravsku a o tom, zda nám skutečně hrozí blackout.
 • Myslím si, že bychom se měli modlit za překonání určité mentality, kterou je pro mě těžké definovat, ale která například vede k protestům proti vylepšení sportovního letiště s odkazem na strach z havárie letadel (viz. článek). Nechci spekulovat, co vede lidi v článku k onomu strachu, ale ten článek rezonuje s několika věcmi, které vnímám okolo sebe. Jednak je to touha po úplné a 100% bezpečnosti, která ale nikdy nebude existovat. Letadla jsou velice bezpečná, ale tu a tam budou padat vždy. 100% bezpečnost neexistuje. Za druhé jsou to některé poněkud absurdní formy boje proti této touze po 100% bezpečnosti, v nichž někteří dokáží kritizovat třeba bezpečnostní prvky moderních aut jako pásy, airbagy a deformační zóny, což jsou ale právě příklady věcí, které považuji za dobře realizovanou snahu o co nejvyšší bezpečnost, o niž se jistě skutečně máme snažit. A za třetí ten článek rezonuje s mentalitou NIMBY („Not In My BackYard“ – ne na mém dvorečku). Mentalitou lidí, kteří prostě nechtějí, aby něco bylo u nich. Například elektřinu nebo dopravu chtějí (ať již přímo nebo v podobě věcí, ke kterým jsou potřebné), ale elektrárna nebo silnice se má postavit co nejdále od nich.
 • Jako poměrně velikou potřebu světa vnímám potřebu počítačové bezpečnosti (1, 2, 3) – zabezpečení dat proti neoprávněné manipulaci a zneužití, ale i prostým výpadkům systémů. Je zcela mimo možnosti tohoto blogu analyzovat dané téma více, ale mnoho pro ni můžeme udělat my sami prostými úkony jako je pravidelná aktualizace Windows na našem počítači nebo instalace antiviru. Útoky totiž nejsou páchány jen z počítačů zločinců, ale existují i škodlivé programy, které se stáhnou do počítačů nic netušících uživatelů a z nich pak odesílají spam nebo třeba dětskou pornografii či útočí na vládní stránky. Je to tedy oblast, v níž každý z nás může snadno něco udělat. Kdysi jsem se pokusil napsat alespoň stručný návod, co může běžný uživatel na tomto poli dělat a jak se bránit.
 • Veliké téma k modlitbě vidím v osudu dětí zavržených jejich rodinami, neboť prý jsou posedlé zlými duchy.
 • Další téma spatřuji v modlitbě za to, aby lidé nepodléhali esoterice, pavědě a konspiračním teoriím.
 • Častým tématem mých námětů jsou také otázky zdraví a i zde přinesl uplynulý týden články dotýkající se této oblasti. Jednak je to varování před „explozí“ prasečí chřipky, dále katastrofální situace v Zimbabwe, včetně epidemie cholery, a zvýšený výskyt encefalitidy v Indii. Dále týden přinesl řadu článků o americké diskusi o zdravotním pojištění.
 • Prosme za to, aby různé přírodní jevy, jako tajfuny v jihovýchodní Asii a hurikány v Karibiku, neskončily rozsáhlými oběťmi a škodami na majetku.
 • Prosme za konec ekonomické krize.
 • Prosme za to, abychom si na podzim zvolili dobrou vládu a také za to, abychom měli dlouhodobě vyrovnaný rozpočet a utráceli státní finance pouze na dobré projekty a efektivně.

Modlitba s médii (návrhy na přímluvy), 15.8.2009

Po několika týdnech zveřejňování návrhů na přímluvy na nedělní mši jsem se rozhodl poněkud rozšířit téma a také odpovídajícím způsobem změnit titulek. Nově budou obsahem nejen návrhy k přímluvám za svět a za trpící, ale také náměty k děkování a prosbám o odpuštění, to vše z větší části inspirováno články v médiích, která sleduji. Text se tak přiblíží členění modlitby na jednom společenství, které navštěvuji (děkuji, odpusť, prosím).

Důvodem pro tuto změnu obsahu i názvu je především to, že se domnívám, že se málo modlíme za konkrétní a jasně vyjádřené potřeby nás i světa a že se málokdy necháváme věcmi kolem nás inspirovat k modlitbě, ať už děkovné či prosebné. Uvědomil jsem si, že právě k takové modlitbě mě ale již dlouho vede sledování médií a uveřejňování návrhů na přímluvy – nacházím zprávy o věcech krásných, za které děkuji, i o problémech, za které je třeba se modlit. Proto tedy modlitba s médii – nejde již jen o přímluvy a pomůckou k modlitbě jsou zprávy v médiích.

Díky
Děkujme Bohu i všem lidem, kteří se na daných věcech podíleli.

Odpusť
Prosíme Tě, Pane, odpusť nám, když se málo modlíme za věci, které svět potřebuje, a když se zapomínáme modlit za to, co se píše v novinách.

Prosby

 • Prosme za to, abychom se uměli nechat inspirovat k modlitbě světem kolem nás, jeho krásou a dary, které nám dává, i jeho problémy.
 • Prosme za to, abychom se stávali požehnáním pro svět, aby lidé kolem nás mohli říci, podobně jako Lában Jákobovi: „Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě žehná.“ (Genesis 30,27). Prosme také za to, abychom dokázali světu kolem nás sdělit, že slavení mše svaté přináší požehnání tam, kde se slaví.
 • Prosme za oběti řádění tajfunů v jihovýchodní Asii, zvláště na Tchajwanu a v Čínské lidové republice (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Prosme také za další země ohrožené tajfuny či hurikány, zvláště pak za jihovýchodní Asii a Karibik, a za země ohrožené požáry, jako nyní Kalifornie.
 • Prosme za mír v Iráku, Afghánistánu, v Jemenu, na Kavkaze, na Filipínách i v dalších zemích světa, kde může hrozit válka či jsou boje či nepokoje, jako třeba Srí Lanka. Prosme také za integraci cizinců, z nichž by se mohli stát teroristé.
 • Prosme za zastavení obchodu s lidmi a také za demografickou situaci v Číně, kde je více mužů než žen (v současné době se rodí 11 chlapců na 10 děvčat, viz. The CIA World Factbook), což vytváří veliké sociální tlaky a problémy jednak pro nezadané muže, jednak asi i tlak na obchod se ženami. Prosme také za používání dobrých prostředků ke kontrole populačního růstu v této zemi.
 • Prosme za rodiny, které marně touží mít děti, aby jim je Pán dal.
 • Prosme za to, abychom si v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zvolili lidi, kteří budou moudře vést naši zemi a abychom se vyvarovali volení populistů. Prosme za vyrovnaný rozpočet, snížení mandatorních výdajů, penzijní reformu a další potřebné věci (viz. mj. článek). Prosme také za to, aby veřejné finance byly vynakládány účelně a s rozmyslem, nikoliv na zbytečné projekty, a za ekonomickou vzdělanost a „gramotnost“ lidí.
 • Prosme za to, aby populismus na Slovensku neničil úroveň vysokého školství a aby nebyly vysoké školy chápány jako náhrada úřadů práce, ale zůstaly místem studia a zvyšování kvalifikace.
 • Prosme za úrodu obilí a rýže v Indii, kde díky nerovnoměrným srážkám je až čtvrtina okresů postižena suchem a kde se letos očekává o 13% dešťů méně než obvykle. Prosme i za ochranu úrody jinde před hmyzem.
 • Prosme za dostatek pitné vody pro všechny lidi. Nejde jen o problémy v Africe, ale také o hrozící potíže ve vyspělém světě. Prosme také za hospodaření s vodou v Indii či v okolí Kaspického moře, kde přílišné zavlažování způsobují nebo již způsobily nedostatek vody.
 • Prosme za svobodu, spravedlivou vládu a ekonomickou prosperitu pro lid Severní Koreje, těžce zkoušený totalitním režimem, i za spásu těch, kteří tomuto režimu slouží. Prosme za spásu Fidela Castra, který oslavil 83. narozeniny, i za svobodu a prosperitu pro Kubu. Prosme také za svobodný přístup k informacím v Číně.
 • Prosme za propuštění politických vězňů, za humánní zacházení s nimi, dokud jsou vězněni, i za obrácení a spásu lidí, kteří pomáhají režimům, které je vězní (1, 2, 3, 4).
 • Prosme za pomoc v různých ohroženích veřejného zdraví, jako je konžsko-krymská horečka v Kazachstánu, pád chemikálií do řeky v Číně nebo otrava stovek lidí olovem tamtéž. Prosme také za včasnou pomoc obětem dopravních nehod a správnou diagnózu jejich zranění. Prosme také za dobré vyřešení otázky zdravotního pojištění v USA (1, 2).
 • Prosme za pomoc pro rozvojové země, aby z nich lidé nemuseli prchat pryč, i za spásu těch, kteří při hledání lepšího domova přišli o život.
 • Prosme za poctivost v podnikání i přístupu státu k podnikatelům.
 • Prosme za brzký konec ekonomické krize (1, 2, 3, 4).
 • Prosme za osud adoptovaných dětí.

Návrhy na přímluvy, 7.8.2009

Zveřejňuji náměty k přímluvám za svět a trpící, inspirované zprávami v médiích za týden od 2. do 7. srpna 2009. Zveřejňuji je o den dříve než obvykle, jelikož dnes odjíždím na víkend pryč. Zde tedy jsou

 • Prosme za lidi, kteří jsou v zajetí konspiračních teorií nebo esoteriky, aby je Pán z tohoto zla vysvobodil. Prosme také za to, aby Pán tyto lži a modloslužbu vykořenil, aby od nich naši společnost očistil. Prosme i za knihkupce, aby prodávali kvalitní literaturu a dokázali rozlišit skutečnou vědeckou a náboženskou literaturu od knih o esoterice, magii a kruzích v obilí, a aby tyto knihy dokázali od sebe v regálech oddělit. Například v knihkupectví poblíž místa, kde bydlím, totiž existuje jeden oddíl s názvem „Náboženství a esoterika,“ kde v jednom regálu leží Bible či spisy kardinála Špidlíka spolu s knihami o věštění a magii. Podobně o kousek dál leží mezi knihami o skutečné vědě knihy o kruzích v obilí, návštěvách mimozemšťanů atd. Považuji to za matení pojmů a veliké nebezpečí pro čtenáře, kteří si v dobré víře chtějí koupit populárně-naučnou literaturu a místo toho odejdou se lží. Vytváří se tak zbytečné pokušení pro lidi hledající pravdu.
 • Prosme za požehnání a pomoc pro Český klub skeptiků Sisyfos v jeho nelehkém boji proti pavědě a lži.
 • Prosme za křesťany po celém světě, aby opravdu byli svědky Živého Boha a od Něj vycházející naděje, pokoje a radosti a aby tak byli i přijímání. Prosme za místa, kde byli křesťané upáleni nebo jinak pronásledováni, aby se obrátila a aby i původci pronásledování došli spásy.
 • Prosme za zdraví a zdravotní péči pro všechny lidi. Prosme zejména za pomoc pro čínské úřady v boji proti plicnímu moru, velice nebezpečné infekční chorobě, a za to, aby se prasečí chřipka nezměnila v dalšího velikého zabijáka.
 • Prosme za dobrou úrodu na polích celého světa. Prosme zvláště za Rusko, kde díky suchu či naopak záplavám sklidí o 11 milionů tun obilí méně, což je cca 10% obvyklé úrody. Prosme také za příhodné podmínky pro zemědělce a za to, aby se jim dostávalo poděkování za jejich práci.
 • Prosme za to, aby Evropa přestala vymírat, aby se rodil dostatek dětí. Prosme také za přežití a růst naší euroatlantické civilizace a kultury. K této prosbě mě inspiroval film, kde se uváděla tato čísla: Pro přežití národa či kultury je třeba porodnost 2,11 dítěte na ženu. Dle CIA World Factbook je ale odhad porodnosti za rok 2009 takovýto: USA – 2,05; Francie – 1,98; UK – 1,66; Kanada – 1,58; Německo – 1,41; Rusko – 1,41; Španělsko – 1,31; Itálie – 1,31; ČR – 1,24. Kupříkladu Rusko vymírá rychlostí 650.000 lidí ročně (0,467% populace), i když nyní porodnost v Rusku stoupla a úmrtnost klesla. Prosme také za zastavení umělých potratů a za včasné řešení problémů, které stárnutí populace přinese pro stávající důchodový systém a za jeho včasnou reformu. Viz. také zde.
 • Prosme za situaci v Lotyšsku, které je na pokraji státního bankrotu a které nyní snížilo důchody pro nepracující důchodce o 10% a pro pracující důchodce o 70%, protože jinak by nemělo na jejich vyplácení.
 • Prosme za udržení míru mezi Ruskem a Gruzií (1, 2, 3, 4, 5, 6).
 • Prosme za ukončení násilí a hrozeb terorismem i za to, abychom se teroristy nenechali zastrašit (1, 2, 3, 4). Prosme také za pachatele těchto věcí, aby se obrátili a došli spásy.
 • Prosme za situaci ve Venezuele, kde po vlně znárodňování a uzavírání rozhlasových stanic došlo k přepadení opoziční televizní stanice. Prosme za svobodu a spravedlivou vládu pro tuto zemi.
 • Prosme za osvobození lidí spoutaných drogovou závislosti i za zastavení produkce drog (1, 2).
 • Prosme za oběti nejrůznějších katastrof, jako je potopení trajektu, zával důlní šachty nebo srážka autobusů. Prosme také za bezpečnost provozu (nejen) na Srí Lance – při populaci 21 milionů lidí tam ročně zahyne při nehodách 5-10 tisíc lidí, zatímco v ČR je to cca 1000 lidí ročně při populaci 10 milionů. Podobně v Rusku, kde je úmrtnost 30000 lidí při populaci 140 milionů a kde přichází o 5 bilionů rublů ročně kvůli dopravním nehodám.
 • Prosme za zastavení nelegálního obchodu s lidskými orgány, zejména jejich nuceného odebírání nepřátelům ve válkách.
 • Prosme za lidi, kteří se vyrovnávají s různými potížemi ohledně své sexuality i za dobrý přístup společnosti k nim (1).