Tag Archives: Duchovní život

Rozjímání o kráse zbytečného stvoření

Na počátku stvořil Bůh nebe a Zemi. Na nebe umístil Slunce a Měsíc. Slunce hřálo a svítilo ve dne, Měsíc lidem osvětloval noc. Na nebe pak umístil ještě hvězdy, které byly užitečné k navigaci na mořích. Pak stvořil pšenici a brambory, které dal lidem k jídlu a dobré stravě. Dalšího dne stvořil psa, krávu, koně a morče. Pes a kůň byli člověku velkými pomocníky. Kráva dávala spoustu mléka a masa. Morče bylo skvělou hračkou pro děti. Pak se Bůh podíval na stvoření a viděl, že je dobré. Což člověku sedícímu opodál přišlo zcela evidentní a nijak ho to nepřekvapilo.

Jenomže Bůh toho stvořil mnohem víc. Uprostřed hluboké osobní krize, způsobené do značné míry právě takhle zjednodušeným pohledem na stvoření, jsem o tom stvoření začal přemýšlet.

Celý příspěvek

Růženec života aneb padesát tajemství z Ježíšova života

Jednou, když jsem se vracel autobusem domů z dalekého poutního místa, chtěl jsem se modlit růženec. Tehdy byla nově vyhlášena tajemství světla a chtěl jsem se modlit právě ta. Jenomže jsem si je nepamatoval a tak jsem do růžence začal vkládat tajemství svoje. Postupem času se z toho vyvinul tento růženec života, jak tomu říkám. Třeba se bude líbit i vám.

Celý příspěvek

Voják a vrtulník aneb o lidech a věcech v pozadí péče o trpící

Mnoho bylo napsáno o přímé péči o chudé a potřebné, o dávání chleba hladovějícím, léků nemocným atd. Málo se ale mluví o tom, kde se všechny ty dary berou, a o záplavě lidí, kteří pěstují obilí, pečou chléb, dopravují ho, zkoumají nové léky, učí ve školách, řeší účetní otázky s pomocí spojené a mnoho dalších. A právě o nich je tento článek. Nejde vzpomenout každého, ale snad mé zamyšlení nad jedním konkrétním příkladem pomůže ukázat směr, kudy jít.

Celý příspěvek

Modlitba za svět, 5.4.2010

Po jisté přestávce, způsobené návalem práce, se vracím k psaní těchto modliteb. Dnes je to tedy určité shrnutí zpráv od 8.3.2010. Jako obvykle to budou hlavně prosby za mír a mezinárodní bezpečnost, protože mnoho dalších témat už nestíhám zpracovat.

Náměty k díkům:

Náměty k přímluvám:

  • Prosme za to, aby v Severní Koreji zavládla spravedlivá a mírová vláda i za spásu současných zločinných vládců. Prosme také za potraviny pro lidi v této zemi, kde se uprchlíci obávají, že v dubnu přijde hladomor díky kolapsu zásobování potravinami po nedávných opatřeních proti trhu s potravinami a měnové reformě. Tato měnová reforma, která ožebračila lidi s úsporami a zejména obchodníky, celkově zhoršila hospodářskou situaci v zemi a její organizátor byl nedávno popraven. Přitom ale Kim Čong Il má v evropských bankách ukryté miliardy dolarů a žije v luxusu. Korea zřejmě také buduje divizi raket středního doletu, což by naznačovalo, že se jí podařilo vyrobit více těchto raket.
  • Prosme za mír v Demokratické republice Kongo. V jednom z článků jsme si mohli přečíst, že boje v této zemi si za posledních 12 let vyžádaly asi 5 milionů mrtvých, a také o řadě různých iniciativ zaměřených na integraci obětí, ale i vojáků zpět do společnosti. Další pak hovořil o cca 300 mrtvých při nejnovějším z masakrů, které se zde udály.
  • Prosme za Írán, aby se dokázal vzdát svých snah o vyrobení jaderné bomby i podpory mezinárodního terorismu a vrátil se mezi svobodné a demokratické země. O Íránu nepřišly žádné nové zásadní zprávy.
  • Prosme za mír v Jemenu, za řešení otázek chudoby, bezvládí a ekonomického rozvoje v této zemi. V Jemenu došlo k ukončení bojů s houthijskými povstalci na severu a vzájemnému propuštění vězňů a zajatců (1, 2). Jemenští vůdci také nabídli dialog secesistickému hnutí na jihu země.
  • Prosme za mír a rozvoj v Iráku. V Iráku nedávno proběhly volby, v nichž zvítězila převážně sunnitská aliance bývalého premiéra Alávího. Nyní probíhají různá jednání o vládě apod.
  • Prosme za mír, rozvoj a řešení korupce v Afghánistánu.
  • Prosme za vládu, mír a ekonomický rozvoj a v Somálsku, kde již dlouhou dobu panuje bezvládí, vzájemné boje různých skupin, chudoba, zneužívání pomoci a další, a kde také operují různé islámské teroristické organizace.
  • Prosme za mír v Nigérii, kde okolo města Jos již od začátku roku dochází k dalšímu kolu násilí mezi různými etniky a náboženskými skupinami – útok křesťanů na muslimy, nyní zase muslimů na křesťany s 200 mrtvých. CNN přinesla určitou analýzu příčin konfliktů, podle níž jde hlavně o boj o půdu, zdroje a pracovní příležitosti v chudém regionu.
  • Prosme také za mír v Súdánu a za dobré výsledky nadcházejícího referenda o samostatnosti jižní části země.
  • Prosme za ČR, aby si ve volbách zvolila dobrou Poslaneckou sněmovnu, která bude skutečně řešit její problémy jako je růst státního dluhu, důchodová reforma, energetická bezpečnost a další, která bude prosazovat osobní odpovědnost člověka, a aby Pán zabránil vítězství populistů v těchto volbách.

Modlitba za svět, 8.3.2010

Náměty k díkům:

Náměty k přímluvám: