Tag Archives: Bible

Heller, Prudký: Obtížné oddíly knih Mojžíšových

Velmi fundovaná a zároveň skutečně srozumitelná a čtivá kniha, která podává výklad 15 obtížných úryvků z knihy Genesis, pěti úryvků z Exodu a po jednom úryvku z Leviticu, Numeri a Deutoronomia. Zároveň může velice dobře posloužit jako vstupní brána do hlubšího studia biblistiky, protože především velmi pečlivě pracuje s biblickým textem a názorně ukazuje metody práce biblistiky. Kniha, která mi velice pomohla s přípravou textů pro naši vysokoškolskou křesťanskou skupinku.

Celý příspěvek

Josef Imbach: Radost z Bible

Knihu jsem si koupil zaujat titulem a musím říci, že nezklamala. Skutečně mi přinesla mnohem hlubší radost z Bible, kterou čtu moc rád. Kniha na svých 240 stranách přehledně uvádí řadu přístupů, jak studovat Bibli a dívat se na ni z různých úhlů pohledu. To vše dělá na příkladech konkrétních textů, což je mi velmi blízké a činí to knihu dobře srozumitelnou. Je velice dobře zakotvena ve znalostech Bible a světa Starého i Nového zákona, tehdejších zvyklostí atd. Navíc je doplněna rozsáhlými odkazy do literatury. To vše z ní činí velice užitečný přehled, který může posloužit ji jako odrazový můstek k dalšímu studiu. Pojďme se na ní podívat blíže.

Celý příspěvek

Co je modlitba a jaké její příklady vidíme v žalmech

Jedna kamarádka se mě ptala, co je to modlitba. Jde o téma obsáhlé, kterému se věnovali mnozí autoři. Také já si dovolím přispět svou troškou do mlýna a zveřejnit text, který jsem pro kamarádku napsal. Vychází z biblické knihy žalmů, která je vlastně sbírkou modliteb a poskytuje příklady modliteb v nejrůznějších životních situacích. Můj text se trochu se dotýká i tématu porozumění biblickým textům a odkazům na Boží činy a tehdejší vnímání světa, které v žalmech nacházíme.

Celý příspěvek

Vzkříšení zahradníka aneb co má společného Bible a detektivka

Bible se nedá číst jako detektivka, říkali nám na přípravě ke křtu, a měli k tomu řadu dobrých důvodů. Po mnoha letech jsem ale zkusil Bibli srovnat s detektivkou a objevil celou řadu krásných paralel. Strhující příběh, který se prolíná celou Biblí, zahradníka, který není vrahem, ale obětí vraždy a nakonec je vzkříšen, služebníky užitečné i neužitečné, paralely se soukromým detektivem, který hledá ztracenou osobu, a mnoho dalších.

Celý příspěvek

Pozvánka: Lidskost a víra u robotů – od Bible až po sci-fi

Rád bych vás pozval na přednášku s diskusí evangelického faráře Mikuláše Vymětala na téma „Lidskost a víra u robotů – od Bible až po sci-fi.“ Přednáška se uskuteční 14. dubna 2010 od 18:00 v místnosti 309 Fakulty elektrotechnické ČVUT, Technická ul., Praha 6 – Dejvice. Plakát ve velkém rozlišení ke stažení zde.

Osnova:

 1. Robot, golem a homunkulus – uměle vytvoření pomocníci člověka a otázka uměle vytvořeného života
  • roboti ve vědeckofantastické literatuře a filmu od Karla Čapka (RUR, Adam Stvořitel) a Fritze Langa (Metropolis), přes Isaaca Asimova (Dvěstěletý člověk, Já, robot) k Philippu Dickovi (Blade Runner) a Duncanu Jonesovi (Moon)
  • golemové a jejich možnosti (biblické předpoklady, Talmud, pražská golemovská legenda, Pinokio)
  • otázky genetického inženýrství, klonování, biomedicíny
 2. Vztah člověka ke svému výtvoru – „práva a povinnosti robotů“
  • možné biblické předpoklady, robot jako majetek
 3. Lidskost lidí – čím je dána (láska?, utrpení?, smrtelnost?, „nesmrtelná duše“?, stvořenost?) Je možno lidskost ztratit? Je možno lidskost získat? Může se lidský výtvor stát člověkem?
 4. Víra – různé pojetí toho, co víra je. Víra robotů v literatuře a filmu. Jak může víra robotů vypadat? Jaké zákony mají roboti dodržovat?
 5. Současnost – co a jak se splnilo z představ spisovatelů sci-fi, etické otázky robotiky